پایان نامه

منبع تحقیق c (3569)

2-2- خانواده و نزدیکان خاقانی……………………………………………………………………………….92-3- محل و زمان تولد و وفات خاقانی………………………………………………………………..102-4- مروری برسبک شعر در قرن ششم ……………………………………………………………11 2-4-1- سبک آذربایجانی ……………………………………………………………………………………122-5 ـ مختصات شعر در قرن ششم ……………………………………………………………………..132-5-1- سطح زبانی ……………………………………………………………………………………………..132-5-2- سطح فکری Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3559)

ج) خوان خلیل این اثر نیز با مشارکت و همکاری ملک قمی در ستایش ابراهیم عادلشاه حدوداً در سال 14-1013ق ترتیب یافته است.د) پنج ‏رقعه نامه‌های ظهوری است که مشتمل بر پنج رقعه می‌باشد. رقعه‌ی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3560)

– نشانه شناسی………………………………………………………………………………………………………30بخش دوم: ترجمه ی کتاب “النقد و الدلاله … نحو تحلیل سیمیائی للأدب” [ نقد و دلالت … به سوی تحلیل نشانه شناسی ادبیات] تألیف: محمد عزاممقدمه : – فصل اول: تاریخچه ی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3561)

1-3-4-2- انواع شخصیت251-3-5- صحنه261-3-5-1- وظایف صحنه271-3-6- فضا271-4- مکتبهای ادبی281-4-1- رئالیسم281-4-2- ناتورالیسم301-4-3- سوررئالیسم311-4-4- مدرنیسم341-4-5- پست مدرنیسم341-4-5-1- ویژگیهای داستان پست مدرن351-4-5-2- نظریههای مهم پست مدرن371-5- جامعهشناسی ادبیات371-5-1- مفاهیم اساسی در روش لوسین گلدمن391-6- روانشناسی و ادبیات401-6-1- ارتباط Read more…

By 92, ago